zdrowie sprawność sukces fundacja rozwoju medycyny sportowej

Kontakt z Fundacją

Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

rejestracja@frms.pl
Rejestracja: 22 825 89 85

kontakt

Dbaj o zdrowie.

Zdrowie - jest najważniejsze, bez niego nie da się żyć normalnie. Dbajmy o nie na każdym etapie naszego życia!

O firmie

Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej

Siedziba Fundacji Rozwoju Medycyny Sportowej

została wpisana do rejestru fundacji w dniu 23 czerwca 1994 roku.

Działalność Fundacji obejmuje między innymi:

  • podejmowanie i popieranie inicjatyw służących poszerzeniu bazy leczniczej i rehabilitacyjnej,
  • prowadzenie kształcenia w zakresie medycyny sportowej, odnowy biologicznej i rehabilitacji,
  • promocję i wspieranie wydawnictw dla propagowania nowoczesnych osiągnięć naukowych w zakresie medycyny,
  • współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami o podobnym zakresie zainteresowań.

Zarząd Fundacji działa w czteroosobowym składzie:

Zbigniew Rusin - Prezes Zarządu
Ryszard Majkowski - Członek Zarządu
Tadeusz Ściński - Członek Zarządu
Maryla Gałczyńska - Członek Zarządu

Zarząd w sierpniu 1994 roku utworzył jako własną jednostkę organizacyjna Lecznicę Lekarską. Lecznica jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej wykonującym świadczenia zdrowotne dla ogółu ludności.

FRMS Lecznica Lekarska rok 2012

FRMS Lecznica Lekarska rok 2012 FRMS Lecznica Lekarska rok 2012