zdrowie sprawność sukces fundacja rozwoju medycyny sportowej

Kontakt z Fundacją

Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

rejestracja@frms.pl
Rejestracja: 22 825 89 85

kontakt

Dbaj o zdrowie.

Zdrowie - jest najważniejsze, bez niego nie da się żyć normalnie. Dbajmy o nie na każdym etapie naszego życia!

Rehabilitacja

rehabilitacja sala rehabilitacja zabiegi

Celem naszej rehabilitacji jest:

·         Usprawnianie w leczeniu zachowawczym i operacyjnym;
·         Zwalczanie bólów kręgosłupa;
·         Treningi mięśni;
·         Masaże;
·         Hydroterapia;
·         Terapia elektryczna, magnetyczna  i mechaniczna;
·         Laser punktowy/ scaner;
·         Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa.

W Fundacji Rozwoju Medycyny Sportowej wykonujemy zabiegi  Fizykoterapii jednakże w połączeniu z częścią ruchową. 

Prowadzimy ćwiczenia typu:

BIERNE (prowadzone rękami terapeuty, bez czynnego udziału pacjenta. Stosowane w sytuacji gdy pacjent nie jest w stanie prowadzić ruchu siłą własnych mięśni).

CZYNNO-BIERNE (możliwy do wykonania wycinek ruchu wykonuje pacjent, pozostałą część wzorca prowadzi terapeuta biernie)

SAMOWSPOMAGANE (ruch wykonywany czynnie przez pacjenta, który równocześnie sam sobie pomaga w jego wykonaniu za pomocą kończyn lub przyborów)

W ODCIĄŻENIU (ćwiczenia odbywające się w systemie podwieszeń TerapiMaster)

PROWADZONE (ruch prowadzony przez terapeutę, w miarę możliwości wspomagany czynnie siłą pacjenta. Zastosowanie przy niewielkiej sile mięśniowej, w sytuacjach wymagających pracy stawu w pełnym zakresie).

WOLNE (wykonywane samodzielnie przez ćwiczącego, bez użycia sprzętu, wymagające pokonania siły grawitacji i ciężaru własnego ciała).

IZOMETRYCZNE (świadomie utrzymywane napięcia izolowanych grup mięśni, zachodzące bez wykonania ruchu czynnego w stawie).

SYNERGISTYCZNE ( w przypadku unieruchomienia lub bardzo obniżonej siły mięśniowej danej grupy wykonuje się intensywne ćwiczenia innych partii, w celu przeniesienia na nie pobudzenia).

OPOROWE (ćwiczenia o charakterze siłowym, gdzie opór stawiają ręce terapeuty lub dobrane obciążenia na przyrządach).

KOREKCYJNE (indywidualnie dobrane ćwiczenia mające za zadanie zmniejszenie lub kompensację wady postawy).

ĆWICZENIA POD NADZOREM INSTRUKTORA (zestaw ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, ale pod indywidualną kontrolą terapeuty)

MASAŻ SEGMENTARNY (ODCINKOWY) I CAŁOŚCIOWY (RELAKSACYJNY, SPORTOWY, MEDYCZNY ITP.) Masaż jest zespołem rękoczynów (chwytów i technik), które stosuje się w celu świadomego odruchowego oddziaływania na wszystkie tkanki i ich zmiany chorobowe.Jego charakter (relaksacyjny, pobudzający itp.) dobiera się wg jednostki chorobowej i życzeń pacjenta. 

METODY KINEZYTERAPII Są to bardzo efektywne, specjalistyczne sposoby aplikowania ruchu, rozbudowane o część diagnostyczną, korzystające ze specyficznych technik, stworzone w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii oraz biomechaniki.

KALTENBORN I EVJENT – metoda badania i leczenia pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu. Obejmuje: ocenę stanu ogólnego pacjenta, badanie, leczenie i profilaktykę. W leczeniu wyróżniamy mobilizację stawów, nerwów i mięśni oraz środki fizykalne, przeciwbólowe, unieruchomienie, masaż, ćwiczenia itd.
Profilaktyka to odpowiednio dobrane ćwiczenia (stabilizacyjne lub mobilizacyjne) do wykonywania przez pacjenta we własnym zakresie.

PNF – metoda proprioreceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego.
Metoda PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych (diagonalnych) osi ruchu, które ze względu na swój przebieg stwarzają możliwość zaktywizowania największej ilości mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego.
Terapeuta w realizacji celu terapii opiera się na potencjale nie uszkodzonych, bądź najsprawniejszych sfer ruchowych ( najsilniejszych, bezbolesnych, o największym zakresie ruchu ) i wykorzystuje je do pozyskiwania aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu w oparciu o mechanizm przeniesienia pobudzenia. PNF wiele uwagi poświęca także kontroli motorycznej, czyli interakcjom między stabilnością i mobilnością ciała, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ekscentrycznej mięśni w warunkach grawitacji.

NEUROMOBILIZACJE wg Butlera – zasadniczym celem metody jest poprawa neuromechaniki, czyli funkcji układu nerwowego, która pozwala mu na adaptację do ciągłych zmian obciążeń mechanicznych. Wykonanie polega na celowanym napinaniu traktów nerwowych w sposób kontrolowany pod względem umiejscowienia i siły.

McKENZIE – sposób badania i leczenia pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu
Metoda McKenzie jest metodą biomechanicznego badania i leczenia zaburzeń mechaniki oraz zespołów bólowych kręgosłupa, a także schorzeń stawów obwodowych i kończyn, spowodowanych zaburzeniem mechaniki. Jednym z częstszych wskazań do stosowania metody McKenziego jest dyskopatia. Metoda zawiera część diagnostyczną i terapeutyczną, a po ustąpieniu objawów koncentruje się na profilaktyce. Istotą metody jest to, że pozwala ona wielu pacjentom, samodzielnie, po odpowiednim wyedukowaniu, radzić sobie z bólem. Celem nadrzędnym jest zabezpieczenie Pacjenta przed nawrotem dolegliwości. W terapii wykorzystuje się czynniki mechaniczne generowane siłami pacjenta oraz techniki manualne.