zdrowie sprawność sukces fundacja rozwoju medycyny sportowej

Kontakt z Fundacją

Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

rejestracja@frms.pl
Rejestracja: 22 825 89 85

kontakt

Dbaj o zdrowie

Zdrowie - jest najważniejsze, bez niego nie da się żyć normalnie. Dbajmy o nie na każdym etapie naszego życia!

Kontakt

dane kontaktowe fundacji

Dane kontaktowe


Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

Rejestracja zapisy:      Tel. (22) 825 89 85
Godziny pracy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:   poniedziałek i środa 8:00-12:00
                                                                                                      czwartek 13:00-18:00

Centrala:                           (22) 592 93 00-04
Księgowość:                     (22) 592 93 89
Sekretariat:                     sekretariat@frms.pl;  (22) 592 93 93
Inspektor Ochrony Danych: iod@frms.pl
Fax:                                (22) 592 93 96
E-mail:                             rejestracja@frms.pl

 

Formularz kontaktowy
W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów.Regulaminem polityki prywatności.